HØGSKULEN I VOLDA (Orgnr. 974809672)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974809672
Navn/foretaksnavn: HØGSKULEN I VOLDA
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 423
Forretningsadresse: Joplassvegen 11, 6103 VOLDA
Forretningskommune: VOLDA
Forretningsland: Norge
Postadresse: POSTBOKS 500, 6101 VOLDA
Registrert dato: 11-08-1995
Næringskode: 85.423 - Undervisning ved statlige høgskoler
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 25614

Lenker til interne ressurser