UNIVERSITETET I STAVANGER FAKULTET FOR UTØVENDE KUNSTFAG (Orgnr. 974852128)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974852128
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I STAVANGER FAKULTET FOR UTØVENDE KUNSTFAG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 191
Forretningsadresse: Bjergsted 1, 4007 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 4036 STAVANGER
Registrert dato: 11-08-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.