HØGSKULEN I VOLDA AVD FOR KULTURFAG (Orgnr. 974855518)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974855518
Navn/foretaksnavn: HØGSKULEN I VOLDA AVD FOR KULTURFAG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 54
Forretningsadresse: Joplassvegen, 6100 VOLDA
Forretningskommune: VOLDA
Forretningsland: Norge
Postadresse: POSTBOKS 500, 6101 VOLDA
Registrert dato: 11-08-1995
Næringskode: 85.423 - Undervisning ved statlige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet