RIKSTEATRET (Orgnr. 974907550)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974907550
Navn/foretaksnavn: RIKSTEATRET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 95
Forretningsadresse: Gullhaug Torg 2B, 0484 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4295 Nydalen, 0402 OSLO
Registrert dato: 18-08-1995
Næringskode: 90.012 - Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 21703

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet