UNIVERSITETETS BARNEHAGE (Orgnr. 975314960)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 975314960
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETETS BARNEHAGE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Gaustadalléen 7, 0373 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1163, 0316 OSLO
Registrert dato: 09-02-1998
Næringskode: 88.911 - Barnehager

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet