NAV NORDLAND (Orgnr. 975605779)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 975605779
Navn/foretaksnavn: NAV NORDLAND
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 378
Forretningsadresse: Haakon VII gate 98, 8004 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 374, 8001 BODØ
Registrert dato: 05-03-1996
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56875

Lenker til interne ressurser