DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE (Orgnr. 975822621)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 975822621
Navn/foretaksnavn: DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 11
Forretningsadresse: Kongens gate 14, 0153 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 522 Sentrum, 0105 OSLO
Registrert dato: 23-10-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.