VETERINÆRMEDISINSK LEGEMIDDELINFORMASJONSSENTER (Orgnr. 975888622)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 975888622
Navn/foretaksnavn: VETERINÆRMEDISINSK LEGEMIDDELINFORMASJONSSENTER
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Ullevålsveien 72, 0454 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8146 Dep, 0033 OSLO
Registrert dato: 21-11-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet