NAV ARBEIDSRÅDGIVNING NORDLAND (Orgnr. 976819349)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 976819349
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEIDSRÅDGIVNING NORDLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Sjøgata 41, 8006 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 8002 BODØ
Registrert dato: 27-01-1997
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56928

Lenker til interne ressurser