NAV KONTROLL ANALYSE OSLO (Orgnr. 976819365)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 976819365
Navn/foretaksnavn: NAV KONTROLL ANALYSE OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2 A, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6944 St. Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 27-01-1997
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57082

Lenker til interne ressurser