OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET (Orgnr. 977161630)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 977161630
Navn/foretaksnavn: OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
Organisasjonsform: STAT
Antall ansatte: 164
Forretningsadresse: Akersgata 59, 0180 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8148 Dep, 0033 OSLO
Registrert dato: 21-01-1997
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 31000

Lenker til interne ressurser