STATENS JERNBANETILSYN (Orgnr. 979363974)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979363974
Navn/foretaksnavn: STATENS JERNBANETILSYN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 71
Forretningsadresse: Karl Johans gate 41B, 0162 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7113 St Olavs plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 04-11-1997
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 8807

Lenker til interne ressurser