FISKERIDIREKTORATET REGION NORD (Orgnr. 979529643)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979529643
Navn/foretaksnavn: FISKERIDIREKTORATET REGION NORD
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 76
Forretningsadresse: Strandgata 5, 9008 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 BERGEN
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57499

Lenker til interne ressurser