FISKERIDIREKTORATET REGION VEST (Orgnr. 979529686)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979529686
Navn/foretaksnavn: FISKERIDIREKTORATET REGION VEST
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 33
Forretningsadresse: Gate 1 108, 6700 MÅLØY
Forretningskommune: KINN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 BERGEN
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56693

Lenker til interne ressurser