FISKERIDIREKTORATET REGION SØR (Orgnr. 979529694)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979529694
Navn/foretaksnavn: FISKERIDIREKTORATET REGION SØR
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 33
Forretningsadresse: Strandgaten 56, 4370 EGERSUND
Forretningskommune: EIGERSUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 BERGEN
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56692

Lenker til interne ressurser