FISKERIDIREKTORATET REGION MIDT (Orgnr. 979529716)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979529716
Navn/foretaksnavn: FISKERIDIREKTORATET REGION MIDT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 36
Forretningsadresse: Parkgata 3A, 6003 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 BERGEN
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57500

Lenker til interne ressurser