HELFO OSLO (Orgnr. 980047091)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 980047091
Navn/foretaksnavn: HELFO OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 44
Forretningsadresse: Grenseveien 99, 0663 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2415, 3104 TØNSBERG
Registrert dato: 20-08-1998
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet