BIOTEKNOLOGIRÅDET (Orgnr. 980633446)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 980633446
Navn/foretaksnavn: BIOTEKNOLOGIRÅDET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Edvard Griegs vei 3B, 5059 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 23-03-1999
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 7821

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet