STATPED BERGEN REGIONKONTOR VEST (Orgnr. 980953424)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 980953424
Navn/foretaksnavn: STATPED BERGEN REGIONKONTOR VEST
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 107
Forretningsadresse: Sandbrekkevegen 27, 5231 PARADIS
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Statped postmottakPostboks 113, 3081 HOLMESTRAND
Registrert dato: 28-07-1999
Næringskode: 85.203 - Kompetansesentra og annen spesialundervisning
NSD id-nummer: 57165

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet