STATENS DIREKTE ØKONOMISKE ENGASJEMENT SDØE (Orgnr. 980977269)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 980977269
Navn/foretaksnavn: STATENS DIREKTE ØKONOMISKE ENGASJEMENT SDØE
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Øvre Strandgate 124, 4005 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 300 Sentrum, 4002 STAVANGER
Registrert dato: 10-08-1999
Næringskode: 06.100 - Utvinning av råolje
Sektorkode: 1110 - Statens forretningsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet