FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD LARVIK (Orgnr. 980978885)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 980978885
Navn/foretaksnavn: FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD LARVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Byskogveien 5, 3257 LARVIK
Forretningskommune: LARVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7004 St Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 10-08-1999
Næringskode: 86.904 - Annen forebyggende helsetjeneste

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet