LUFTFARTSTILSYNET (Orgnr. 981105516)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 981105516
Navn/foretaksnavn: LUFTFARTSTILSYNET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 200
Forretningsadresse: Sjøgata 45-47, 8006 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 243, 8001 BODØ
Registrert dato: 08-10-1999
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 8813

Lenker til interne ressurser