PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I FINNMARK (Orgnr. 981479629)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 981479629
Navn/foretaksnavn: PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I FINNMARK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Sjøgata 9, 9600 HAMMERFEST
Forretningskommune: HAMMERFEST
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 20-01-2000
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet