NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP (Orgnr. 981553276)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 981553276
Navn/foretaksnavn: NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1679
Forretningsadresse: 2.etg GløshaugenHøgskoleringen 6, 7034 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 7491 TRONDHEIM
Registrert dato: 10-02-2000
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.