NOREC NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID (Orgnr. 981965132)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 981965132
Navn/foretaksnavn: NOREC NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 42
Forretningsadresse: Firdavegen 2, 6800 FØRDE
Forretningskommune: SUNNFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 461, 6801 FØRDE
Registrert dato: 05-05-2000
Næringskode: 84.210 - Utenrikssaker
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 4603

Lenker til interne ressurser