STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET (Orgnr. 982110777)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982110777
Navn/foretaksnavn: STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: Nils Hansens vei 25, 0667 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 84 Sentrum, 0101 OSLO
Registrert dato: 30-06-2000
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57711

Lenker til interne ressurser