POLITIDIREKTORATET (Orgnr. 982533767)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982533767
Navn/foretaksnavn: POLITIDIREKTORATET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 340
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens vei 14, 0369 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2090 Vika, 0031 OSLO
Registrert dato: 24-10-2000
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.