MESTERBREVNEMNDA (Orgnr. 982786495)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982786495
Navn/foretaksnavn: MESTERBREVNEMNDA
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Essendrops gate 3, 0368 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5145 Majorstuen, 0302 OSLO
Registrert dato: 03-02-2001
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet