HØGSKOLEN I INNLANDET KONGSVINGER (Orgnr. 982918162)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982918162
Navn/foretaksnavn: HØGSKOLEN I INNLANDET KONGSVINGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Strandvegen 3, 2212 KONGSVINGER
Forretningskommune: KONGSVINGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1244, 2206 KONGSVINGER
Registrert dato: 23-01-2001
Næringskode: 85.423 - Undervisning ved statlige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet