HUSLEIETVISTUTVALGET (Orgnr. 982965691)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982965691
Navn/foretaksnavn: HUSLEIETVISTUTVALGET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 37
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens vei 17, 0369 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5118Majorstuen, 0302 OSLO
Registrert dato: 05-02-2001
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 9631

Lenker til interne ressurser