UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSK FAK (Orgnr. 983455255)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 983455255
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSK FAK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1387
Forretningsadresse: RealfagbyggetAllégaten 41, 5007 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7803, 5020 BERGEN
Registrert dato: 16-06-2001
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.