UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET (Orgnr. 983455271)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 983455271
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1331
Forretningsadresse: Haukelandsveien 28, 5009 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7800, 5020 BERGEN
Registrert dato: 16-06-2001
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet