UNIVERSITETET I BERGEN DET PSYKOLOGISKE FAK (Orgnr. 983455379)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 983455379
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I BERGEN DET PSYKOLOGISKE FAK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 443
Forretningsadresse: Christies gate 13, 5015 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7807, 5020 BERGEN
Registrert dato: 16-06-2001
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet