HELSEDIREKTORATET (Orgnr. 983544622)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2021

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 983544622
Navn/foretaksnavn: HELSEDIREKTORATET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 788
Forretningsadresse: Vitaminveien 4, 0483 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 13-08-2001
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 37800

Lenker til interne ressurser