HELSEDIREKTORATET HOVEDKONTOR OSLO V4 (Orgnr. 983593445)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 983593445
Navn/foretaksnavn: HELSEDIREKTORATET HOVEDKONTOR OSLO V4
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 586
Forretningsadresse: Vitaminveien 4, 0483 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 13-08-2001
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet