FOLKEHELSEINSTITUTTET (Orgnr. 983744516)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 983744516
Navn/foretaksnavn: FOLKEHELSEINSTITUTTET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1151
Forretningsadresse: Lovisenberggata 8, 0456 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 222 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 06-11-2001
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 7673

Lenker til interne ressurser