ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET (Orgnr. 983887457)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 983887457
Navn/foretaksnavn: ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
Organisasjonsform: STAT
Antall ansatte: 194
Forretningsadresse: Akersgata 64, 0180 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8019 Dep, 0030 OSLO
Registrert dato: 08-11-2001
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 41000

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet