HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET (Orgnr. 983893716)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 983893716
Navn/foretaksnavn: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 228
Forretningsadresse: Teatergata 9, 0180 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8011 Dep, 0030 OSLO
Registrert dato: 08-11-2001
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet