DOMSTOLENE I NORGE (Orgnr. 984195796)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984195796
Navn/foretaksnavn: DOMSTOLENE I NORGE
Organisasjonsform: STAT
Antall ansatte: 2234
Forretningsadresse: Dronningens gate 2, 7011 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5678 Torgarden, 7485 TRONDHEIM
Registrert dato: 22-03-2002
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 13658

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet