NAV ARBEIDSLIVSSENTER OSLO (Orgnr. 984247664)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984247664
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEIDSLIVSSENTER OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 50
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 326 Alnabru, 0663 OSLO
Registrert dato: 23-02-2002
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56914

Lenker til interne ressurser