NAV AUST-AGDER ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (Orgnr. 984252234)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984252234
Navn/foretaksnavn: NAV AUST-AGDER ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Holthes vei 4, 4848 ARENDAL
Forretningskommune: ARENDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 25-02-2002
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56904

Lenker til interne ressurser