NAV VEST-VIKEN GRØNLAND 2 (Orgnr. 984252269)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984252269
Navn/foretaksnavn: NAV VEST-VIKEN GRØNLAND 2
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 26
Forretningsadresse: Grønland 55, 3045 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1583, 3007 DRAMMEN
Registrert dato: 25-02-2002
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56905

Lenker til interne ressurser