NAV INNLANDET ARBEIDSLIVSSENTER AVD HAMAR (Orgnr. 984252668)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984252668
Navn/foretaksnavn: NAV INNLANDET ARBEIDSLIVSSENTER AVD HAMAR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 32
Forretningsadresse: TriangelgårdenTorggata 63, 2317 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4120, 2307 HAMAR
Registrert dato: 25-02-2002
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56907

Lenker til interne ressurser