NAV VESTLAND C. SUNDTSGT. (Orgnr. 984252692)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984252692
Navn/foretaksnavn: NAV VESTLAND C. SUNDTSGT.
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 65
Forretningsadresse: C. Sundts gate 29, 5004 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 803 Sentrum, 5807 BERGEN
Registrert dato: 25-02-2002
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56909

Lenker til interne ressurser