NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDSLIVSSENTER (Orgnr. 984252749)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984252749
Navn/foretaksnavn: NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDSLIVSSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 27
Forretningsadresse: Moldetrappa 2, 6415 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 25-02-2002
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56908

Lenker til interne ressurser