NAV NORDLAND ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (Orgnr. 984252986)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984252986
Navn/foretaksnavn: NAV NORDLAND ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 25
Forretningsadresse: Sjøgata 41, 8006 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 374, 8001 BODØ
Registrert dato: 25-02-2002
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56912

Lenker til interne ressurser