NAV INNLANDET ARBEIDSLIVSSENTER AVD LILLEHAMMER (Orgnr. 984253141)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984253141
Navn/foretaksnavn: NAV INNLANDET ARBEIDSLIVSSENTER AVD LILLEHAMMER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Elvegata 19, 2609 LILLEHAMMER
Forretningskommune: LILLEHAMMER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 143, 2601 LILLEHAMMER
Registrert dato: 25-02-2002
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56911

Lenker til interne ressurser