NAV ARBEIDSLIVSSENTER ROGALAND (Orgnr. 984253281)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984253281
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEIDSLIVSSENTER ROGALAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 35
Forretningsadresse: Byfjordparken 15, 4007 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 133 Sentrum, 4001 STAVANGER
Registrert dato: 25-02-2002
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56913

Lenker til interne ressurser