NAV ARBEIDSLIVSSENTER VESTFOLD OG TELEMARK AVD PORSGRUNN (Orgnr. 984253451)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984253451
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEIDSLIVSSENTER VESTFOLD OG TELEMARK AVD PORSGRUNN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 20
Forretningsadresse: Kammerherreløkka 2, 3915 PORSGRUNN
Forretningskommune: PORSGRUNN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 25-02-2002
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56916

Lenker til interne ressurser