NAV ARBEIDSLIVSSENTER TROMS OG FINNMARK AVD GRØNNEGATA 122 (Orgnr. 984253486)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 984253486
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEIDSLIVSSENTER TROMS OG FINNMARK AVD GRØNNEGATA 122
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 20
Forretningsadresse: Grønnegata 122, 9008 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6070 Langnes, 9290 TROMSØ
Registrert dato: 25-02-2002
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56919

Lenker til interne ressurser